DMCR NEWS

ทช. นับถอยหลังงดใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 ม.ค.63

  • 11 ต.ค. 2562
  • 1,946
ทช. นับถอยหลังงดใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 ม.ค.63

          สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จากการขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใช้พลาสติก รวมถึงถุงที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เร่งรัดให้จัดการขยะพลาสติก โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต โดยสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ ร่วมกันไม่แจกถุงพลาสติก และทำความเข้าใจกับลูกค้า จากนั้นจะขับเคลื่อนไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจะดำเนินการคู่กับการผลักดันทางกฎหมายโดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และในวันที่ 1 มกราคม 2564 จะสามารถคลอดกฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศให้ได้
         ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ดำเนินการตามนโยบายฯ โดยการร่วมรณรงค์จัดแสดงนิทรรศการ บริเวณ ชั้น 2 หน้าทางเข้ากรมฯ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน “นับถอยหลัง เตรียมถุงผ้าให้พร้อม งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป” เพื่อเป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง