DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด)(ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ตราด))

  • 29 ต.ค. 2562
  • 134

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง