DMCR NEWS

ทช. รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับช่วยชีวิตสัตว์ทะเล

  • 12 พ.ย. 2562
  • 1,012
ทช. รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับช่วยชีวิตสัตว์ทะเล

           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับช่วยชีวิตสัตว์ทะเล รวมถึงรับมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากบริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด จากการจำหน่ายสินค้าในโครงการ “รองเท้า KHYA (ขยะ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในวงกว้าง ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง