DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งพื้นที่ภายนอกการจัดงานกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 12 พ.ย. 2562
  • 109

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง