DMCR NEWS

อธิบดี​ ทช. ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหา P-MOVE จังหวัดภูเก็ต

  • 23 พ.ย. 2562
  • 1,888
อธิบดี​ ทช. ลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหา P-MOVE จังหวัดภูเก็ต

               วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะร่วมกับผู้แทน P-MOVE จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า​ - คลองท่าจีน​ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้จังหวัดภูเก็ตเข้าใช้ประโยชน์เพื่อจัดให้ชาวเลชาวน้ำอยู่อาศัย และปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนที่ถูกฟ้องขับไล่จากบริเวณอ่าวฉลองได้เข้ามาอยู่อาศัย คณะจึงได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (drone) บินสำรวจพื้นที่โดยรอบและรับทราบปัญหาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ป่าสงวนได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการหาแนวทางแก้ปัญหากำหนดแนวทางการบริหารจัดการ การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าว ตามกรอบของกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง