DMCR INFOGRAPHIC

รู้จักกันหน่อย : ไมโครพลาสติก ตอนที่ ๑

  • 7 ม.ค. 2563
  • 756
รู้จักกันหน่อย : ไมโครพลาสติก ตอนที่ ๑

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า ๕ มิลลิเมตรลงไป แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ไมโครพลาสติก เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาให้มีขนาดเล็กโดยตรงตั้งแต่แรกเพื่อใช้งาน เช่น พวกไมโครบีดส์ (microbeads) ในโฟมล้างหน้า เครื่องสำอาง สครับขัดผิว หรือยาสีฟัน โดยทั่วไปผลิตจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene) (๒) ไมโครพลาสติกที่เกิดจากการแตกหักหรือผุกร่อนของชิ้นส่วนพลาสติกจากคลื่น แสงอาทิตย์ หรือแรงบีบอัด จนกลายเเป็นชิ้นเล็ก ๆ
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #ไมโครพลาสติก

ดาวน์โหลด

รู้จักกันหน่อย ไมโครพลาสติก ตอนที่ ๑.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20