DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

  • 24 ม.ค. 2563
  • 467

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24- 29 มกราคม 2563

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  0 2142 7419

โทรสาร  0 2143 9243

อีเมล : ATITA.JU@DMCR.MAIL.GO.TH

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ร่างเอกสารประวกราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
TOR โครงการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชานเลนอนุรักษ์ ปี 2563.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
TOR ภาคผนวก ก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
TOR ภาคผนวก ข.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 15
TOR ภาคผนวก ค.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชานเลนอนุรักษ์ ปี 2563.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.81 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง