DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2- 6 ปี (จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

  • 30 ม.ค. 2563
  • 344

 

ปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563
สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่
โทรศัพท์ 0 3802 0070
แฟกซ์ : 0 3802 0071

ดาวน์โหลด

ประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
TOR 178 ไร่ ตราด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
TOR 390 ไร่ จันทบุรี (1).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
TOR 441 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
TOR 600 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
TOR 980 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ราคากลาง 178 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ราคากลาง 390 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ราคากลาง 441 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
ราคากลาง 600 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ราคากลาง 980 ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง