DMCR NEWS

ทช. ร่วมกับ ICCF ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 12 ก.พ. 2563
  • 2,583
ทช. ร่วมกับ ICCF ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กร International Conservation Caucus Foundation (ICCF) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้งหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ ICCF ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่าง 2 องค์กร ทั้งนี้ ทช. จะได้นัดหารือแนวคิดการดำเนินงานโครงการร่วมกันต่อไป ณ ห้องรับรองอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง