DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน ในพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 15,850 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังวิจารณ์ ครั้งที่ 2)

  • 14 ก.พ. 2563
  • 254

 

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 2142 7417

โทรสาร 0 2143 7963

email : atita.ju@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8
แผนที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 16
ร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 18
รูปแบบวิธีการปักไม้ไผ่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง