DMCR NEWS

ทช. รับมอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนกระทรวงฯ เน้นย้ำปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์

  • 17 ก.พ. 2563
  • 857
ทช. รับมอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนกระทรวงฯ เน้นย้ำปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 กระทรวง ทส. 
      ทั้งนี้ รมว. ทส. ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงาน/กิจกรรมสำคัญ รวมถึงแผนการป้องกันและรับมือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และให้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ และการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้มากขึ้น

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง