DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)(วิธีเชิญชวน)

  • 24 ก.พ. 2563
  • 305

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 142 7409 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

1TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13
2ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
3เอกสารebiddingครุภัณฑ์3รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
4ประกาศครุภัณฑ์3รายการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง