DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ ทส.

  • 24 ก.พ. 2563
  • 2,498
ทช.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ ทส.

       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562 - 2564 โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วยนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวง ทส.

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง