DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน ในพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 15,850 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน)

  • 24 ก.พ. 2563
  • 165

 

 

 

ผู้สนใจสามารถเข้ารับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0 2142 7420 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24
แผนที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
รูปแบบวิธีการปักไม้ไผ่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11
เอกสารประกวดราคาจ้าง สลก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.98 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง