DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์ 5 ประเภท จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

  • 26 ก.พ. 2563
  • 37

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ (ซื้อครุภัณฑ์).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง