DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4) ประกาศเชิญชวน

  • 27 ก.พ. 2563
  • 72

       

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 773  79151 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.96 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
ประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ราคากลาง1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ราคากลาง2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ราคากลาง3.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
รายงานขอจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง