DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรปะการัง จำนวน ๑ พื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

  • 28 ก.พ. 2563
  • 182

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง