DMCR NEWS

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งหุ่นจอดเรือ เกาะพยาม จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

  • 10 มี.ค. 2563
  • 276

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างติดตัังทุ่นจอดเรื่อ เกาะพยาม จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง