DMCR NEWS

ทช. จับมือ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดป่า-เล ชุมชน เก็บหอยตลับเพิ่มรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง

  • 18 มี.ค. 2563
  • 2,581
ทช. จับมือ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดป่า-เล ชุมชน เก็บหอยตลับเพิ่มรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง

       วันที่ 18 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมป่า-เล ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมกันนี้นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 500 คน ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
      ในโอกาสนี้ อธิบดี ทช. และ ผวจ. สุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายรักษ์ทะเล ชั้น 1 ให้แก่ประธานกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่และทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง หลังจากนั้นได้ร่วมปล่อยลูกพันธุ์หอยตลับลงในแปลงโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศแนวชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และเลี้ยงชีพให้กับครอบครัวชาวชุมชนชายฝั่งสืบไป

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง