DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำยุทธศาสตร์กรมฯ

  • 16 ก.พ. 2558
  • 946
ทช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำยุทธศาสตร์กรมฯ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยกองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่าง วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนาย ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ตราด ทั้งนี้เนื้อหาในการประชุมมีการบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับความท้าทายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

              

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง