DMCR NEWS

ประการศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ งานทดลองและติดตามการพัฒนาของสังคมพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิกฤต กิจกรรมสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยกรป่าชายเลน)

  • 9 เม.ย. 2563
  • 62

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง