DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน งานสำรวจความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลน ท้องที่เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 20 เม.ย. 2563
  • 97

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาโครงการสำรวจประเมินสถานภาพ ความหลากหลายของแมลง ท้อที่เขตบางขุนเทียน กทม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง