DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์กายภาพฟิสิกส์และชีวเคมีของวิจัยความถี่มื้อของอาหารต่อการจัดการอนุบาลเต่ากระวัยอ่อนให้มีอัตรารอดตายสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะ (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

  • 23 เม.ย. 2563
  • 96

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์กายภาพฟิสิกส์และชีวเคมีของวิจัย.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง