DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนภายใต้โครงการจัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 เม.ย. 2563
  • 113

ดาวน์โหลด

IMG_0002 พัฒนาระบบ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง