DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวิจารณ์)

  • 28 เม.ย. 2563
  • 220

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน  – 1 พฤษภาคม 2563

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 02 1427418 - 20

โทรสาร 02 143 7963

Email : atita.ju@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 14
ราคากลาง เรือเก็บขยะปี 2563.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11
รายละเอียดคุณลักษณะ เรือเก็บขยะปี 2563.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง