DMCR NEWS

สทช.4 ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

  • 7 พ.ค. 2563
  • 282
สทช.4 ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำโดยนายสุมานพ แจ้งใจ ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เเละวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบริเวณพื้นที่ บ้านท่าหัก ม.3 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง พะยอม รวงผึ้ง ยางนา และ หลุมพอ จำนวน 1,000 ต้น และในโอกาสนี้ได้ร่วมกันแจกพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน เช่น กล้าพันธุ์โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก จาก ฯลฯ ให้กับชาวบ้านเพื่อน้ำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแนวพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง