DMCR NEWS

สทช.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียววันป่าชายเลนแห่งชาติ 2563

  • 12 พ.ค. 2563
  • 313
สทช.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียววันป่าชายเลนแห่งชาติ 2563

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร)  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ต.ทุ่งคา และจิตอาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2563  โดยมีนายพิศาล  พุ่มสร้าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เป็นประธาน  ณ ป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  ท้องที่หมู่ที่ 1  ต.ทุ่งคา  อ.เมือง  จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน  ร่วมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ และโกงกางใบเล็ก จำนวน 700 ต้น บนเนื้อที่ 1 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาล แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารให้กับสัตว์นานาชนิด สร้างระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนสืบไป

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง