DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

  • 21 พ.ค. 2563
  • 112

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 7423 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง