DMCR NEWS

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก

  • 9 มิ.ย. 2563
  • 320
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6จัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน" Innovation for a Sustainable Ocean" นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ 8 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน" Innovation for a Sustainable Ocean" นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

วันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี วันทะเลโลก เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของ กลุ่มประชาคมโลก(The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และในปีนี้ ก็เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเลเพื่ออนุชนรุ่นหลัง

ปัจจุบันทะเลในหลายแห่ง ถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงทำให้ทรัพยากร ใต้น้ำ เริ่มถูกทำลาย และเกิดการสูญพันธุ์ขึ้น ส่งผลกระทบที่เกิด จากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง คือ การหักพังของปะการัง จากการที่นักท่องเที่ยว เดินหรือขึ้นไปเหยียบบนปะการัง รวมทั้ง การทิ้งสมอเรือ ที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไป ชมแนวปะการัง และพบว่า ขยะในทะเลส่งผลกระทบมหาศาล ต่อระบบนิเวศ ทางทะเล อีกทั้ง ยังสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือ และเรือประมงตลอดจน ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก

ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนัก ถึงความสำคัญของทะเล จึงได้จัดงานวันทะเลโลก ภายใต้ชื่องาน"Innovation for a Sustainable Ocean" นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร เพื่อให้ทุกคน ถือเอาวันทะเลโลก เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ห่วงแหน ท้องทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ(ปูม้า) จำนวน 3 ล้านตัว กิจกรรม ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 59 ตัว บริเวณแหลมสมิหลา และเกาะหนูกิจกรรมเก็บขยะ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Cr. สยามรัฐออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง