DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)(รับฟังวิจารณ์)

  • 11 มิ.ย. 2563
  • 173

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2563
สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่
โทรศัพท์ 076 391128
อีเมล : pmbc@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.81 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.92 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
แบบแปลนปรับปรุง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง