DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ร่วมกับ ผู้ว่าภูเก็ต ประชุมติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  • 25 มิ.ย. 2563
  • 2,346
อธิบดี ทช. ร่วมกับ ผู้ว่าภูเก็ต ประชุมติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานร่วมกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต จากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดี ทช. นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทส. ร่วมแสดงความยินดีต่อ ผวจ. ภูเก็ต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ภายหลังการประชุม ได้ตรวจเยี่ยมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร รวมถึงความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากระยะที่ 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง