DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 30 มิ.ย. 2563
  • 62

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างพิมพ์หนังสือหนังสือแนวทางฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง