DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ “สำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน” จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

  • 1 ก.ค. 2563
  • 169

ดาวน์โหลด

62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลนโครงการสำรวจพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง