DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) (ประกาศเชิญชวน)

  • 3 ก.ค. 2563
  • 172

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3โทรศัพท์หมายเลข 032 247 0459 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้าง 6 ล้าน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 6 ล้าน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
รายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลาง 6 ล้านล่าสุด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ตารางราคากลาง 6 ล้าน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
แบบแปลนก่อสร้างสะพาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1
ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
(สะพานทางเดิน ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง