DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ และ วัสดุงานบ้านงานครัว )(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 14 ก.ค. 2563
  • 64

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง