DMCR NEWS

อทช. ประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

  • 14 ก.ค. 2563
  • 2,485
อทช. ประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรม ทช. พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และทีมนักวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.   
          สืบเนื่องจากนายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยได้มอบหมายให้ กรม ทช. ดำเนินการศึกษาและพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อเสนอแนวทางออกในการแก้ปัญหา โดยระยะแรกอาจต้องปรับภูมิทัศน์ประเภทรอดักทราย ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำอาจจะมีกั้นน้ำในบางช่วง เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของโบราณ รวมถึงไม่ผลกระทบบริเวณพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง