DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (งานจ้างพิมพ์หนังสือหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 17 ก.ค. 2563
  • 167

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก-จ้างพิมพ์หนังสือหลักเกณฑ์ฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง