DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓)

  • 20 ก.ค. 2563
  • 76

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง