DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน (งานรื้อถอนในพื้นที่ทวงคืน 2,500 ไร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 20 ก.ค. 2563
  • 86

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง