DMCR NEWS

อทช. เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ

  • 31 ก.ค. 2563
  • 2,250
อทช. เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประกอบพิธี ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมพิธี ณ อู่ต่อเรือบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวานนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เรือเก็บขยะดังกล่าวมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต ความยาวตลอดลำ 15.3 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ระยะกินน้ำลึก 1.2 เมตร จำนวน 2 ลำ วงเงินงบประมาณ จำนวน 42,586,000 บาท เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภารกิจการจัดเก็บขยะในทะเล ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา และสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านอื่นๆ ด้วย

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง