DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลนท้องที่ จังหวัดสงขลา โครงการสำรวจการครอบครองที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 5 ส.ค. 2563
  • 33

ดาวน์โหลด

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง