DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือใช้ในการสำรวจเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (การดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑)

  • 5 ส.ค. 2563
  • 69

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรื่อใช้ในการสำรวจเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง