DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

  • 11 ส.ค. 2563
  • 80

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง