DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

  • 17 ก.ย. 2563
  • 69

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายแลแผนการบริหาร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.83 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง