DMCR NEWS

ที่ปรึกษา รมว.ทส. "ยุทธพล" มอบนโยบายเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

  • 19 ก.ย. 2563
  • 972
ที่ปรึกษา รมว.ทส. "ยุทธพล" มอบนโยบายเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

       วันที่​ 19​ กันยายน​ 2563​ ดร. ยุทธ​พล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำงบประมาณด้านป่าชายเลนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี​ 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" ณ​ ห้องประชุมโรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซี โฮเต็ล จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการประชุม​ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 150 คน โดยมีนายอ​ภิชัย ​ เอกวนา​กุล​ รักษา​ราช​การแทน​รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ เป็นผู้กล่าวรายงาน​ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดประชุมดังกล่าว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง