DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี​ 2563​

  • 11 ต.ค. 2563
  • 621
กรมทะเล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี​ 2563​

         วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (เวลา 09.50 น.)​ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)​ เป็นเจ้าภาพนำมาถวาย​ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง​ ทส. ผู้แทนจากหน่วยงาน​ต่างๆ และพุทธศาสนิกชน​ เข้าร่วมในพิธี​ จำนวนกว่า 500​ คน
          สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ กระทรวง​ ทส.​ ได้มีการถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,247,316 บาท​ (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)​

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง