DMCR NEWS

อทช. นำคณะถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี​ 2563​

  • 24 ต.ค. 2563
  • 847
อทช. นำคณะถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี​ 2563​

         วันที่ 24 ตุลาคม 2563 (เวลา 09.00 น.)​ นายโสภณ​ ทองดี​ อธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ (อทช.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมทรัพยากรทางทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ (ทช.)​ เป็นเจ้าภาพนำมาถวาย​ ณ วัดจองคำ​ พระอารามหลวง​ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอภิชัย​ เอกว​นา​กุล​ รักษา​ราชการ​แทน​รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ พร้อมด้วยนายพงษ์พีระ ชูชื่น​ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานในสังกัดกรม ทช. ผู้แทนจากหน่วยงาน​ต่างๆ และพุทธศาสนิกชน​ เข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 200​ คน สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ กรม​ ทช. ได้ถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,462,529.40 บาท​ (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)​

 

 

 

ภาพ/เนื้อข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง