DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกฎหมายด้านบริหารจัดการงานสำนักงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของกองกฎหมาย)

  • 27 ต.ค. 2563
  • 486

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศ กองกฎหมาย.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง