DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและอยู่อาศัย

  • 12 พ.ย. 2563
  • 1,514
ทช. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและอยู่อาศัย

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เป็นประธาน ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน และมาตรการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน โดยขอให้พิจารณายกระดับกระบวนการจัดที่ดินตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เสนอให้มีการรับรองสิทธิชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินร่วมกันได้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) อีกทั้งได้ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคดีความของ ขปส. และขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

 

 

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง