DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมระยะทางไม้ไผ่ ๑๑,๑๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ ๒)

  • 26 พ.ย. 2563
  • 98

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 2142 7420

โทรสาร 0 2143 7963 

 อีเมล์ : atita.ju@dmcr.mail.go.th

 

ดาวน์โหลด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
แบบฟอร์มที่ 1 บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.01 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
แบบฟอร์มที่ 2 ใบสรุปปริมาณงานและค่างานที่ส่ง งวดที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.52 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
รูปแบบวิธีการปักไม้ไผ่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
แผนที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
ร่าง เอกสารประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.00 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง